Afspraak maken? 06 21 22 85 40

Familieopstellingen

Familieopstellingen als oplossing voor vastzittende patronen

Je wilt werken aan jezelf, omdat je steeds tegen dezelfde problemen aan blijft lopen. En toch lukt het je maar niet om dat te veranderen, want je weet niet precies waar het niet goed gaat. 

Werken met familieopstellingen kan hierin enorm helpen. Een opstelling kun je zien als een ruimtelijke uitbeelding van jouw systeem (familie, team of organisatie) waar je deel vanuit maakt. Je krijgt inzicht in waarom het systeem niet meer zo goed functioneert. Met behulp van familieopstellingen kun je belemmeringen laten verdwijnen en het systeem weer laten helen. 

Hoe werkt een familieopstelling?

Als je een familieopstelling doet, dan hoeven daar niet perse jouw familieleden bij te zijn. Er wordt immers gewerkt met representanten uit de groep die iets of iemand uit jouw systeem vertegenwoordigen, bijvoorbeeld: vader, moeder, broers, zussen, jijzelf of thema’s die spelen. 

Deze representanten geef jij zelf vanuit jouw gevoel een plek in de ruimte. De representanten letten, terwijl ze opgesteld worden, op veranderingen in hun lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens. De opstelling komt als het ware tot ‘leven’ doordat de representanten informatie geven over hun gevoelens en over de eventuele neiging om te bewegen tot een punt waar het voor hen goed voelt. Hierdoor wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar. Wanneer een juiste plek voor alle leden uit het systeem is gevonden, kan de inbrenger van de vraag zelf in de opstelling gaan staan en zijn/haar eigen plek binnen het systeem innemen en gaan ervaren.

Oude verstrikkingen en patronen worden op deze manier losgelaten en nieuwe gezonde beelden worden geïntegreerd. En dit proces is altijd zeer helend. Vaak komen inzichten tijdens of vlak na een opstelling, maar ook kunnen deze (veel) later komen en is er meer integratietijd nodig. Maar een ding is zeker, er vindt altijd heling plaats. Niet alleen voor de inbrenger zelf, maar voor alle betrokkenen uit het systeem. Hoe vaak heb ik niet gehoord dat een klant zei dat zij ineens een andere verhouding met haar zus had. Dat er ‘iets’ veranderd was. Prachtig gewoon dit werk!

Opstellingen kun je één op één doen of in een groep

Familieopstellingen kun je op veel manieren inzetten: voor persoonlijke ontwikkeling of voor teamontwikkeling. Maar wat is het nu verschil tussen een individuele opstelling en een opstelling in een groep?

Wat is een individuele opstelling?

Individuele opstellingen zijn opstellingen die ik gebruik tijdens coaching. Er wordt gewerkt met bijvoorbeeld gekleurde matjes in de ruimte die staan voor de diverse personen of thema’s. Vervolgens vinden daar verschuivingen en dialogen plaats en worden op deze manier patronen zichtbaar en inzichten verkregen. Ook kan gewerkt worden met een tafelopstelling, waarbij gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld poppetjes die op tafel worden neergezet en waarmee verhoudingen en patronen helder worden.

Wat is een groepsopstelling?

Bij een groepsopstelling werk je met representanten uit de groep waar jij onderdeel vanuit maakt. En dit kan een familie of bijvoorbeeld een team zijn. Deze opstellingen kunnen de onderlinge dynamiek verhelderen en aantonen waar blokkades zijn. Vervolgens kunnen deze blokkades worden opgeheven, waardoor het systeem weer gezond kan gaan functioneren.