Over Diana

Fotostudio GJ Vlekke/Fotovak B.V.Tel 0031174241537Als trainer en coach ben ik erop gericht om mensen in hun kracht te zetten, zodat ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Ik geloof dat je altijd en overal jezelf kunt zijn, ongeacht de rol of functie die je vervult en de context waarin je je begeeft. Dat heb ik zelf aan den lijve ondervonden. Tot mijn 30e leidde ik een leven dat niet echt bij mij paste. Een auto-ongeluk bracht daarin verandering. Het was letterlijk een wake-up call die mij stil zette bij de vraag wie ik was en wat ik wilde. Sindsdien voel ik haarfijn aan wanneer ik wel of niet mijn hart volg. Ik heb leren luisteren naar signalen en het is letterlijk een kracht van mij geworden die ik nu inzet in mijn werk om mensen te helpen dicht bij zichzelf te blijven. Hoe vaak zitten mensen niet op de verkeerde plek of ervaren ze op andere manieren een druk die zorgt voor een disbalans in functioneren. Juist in deze tijd ervaren veel mensen stress of disbalans en raken ze uit hun kracht. Mensen raken ook steeds vaker in Burn-out. Ik ervaar het als mijn roeping mensen te helpen hun balans weer te hervinden en de kracht in zichzelf, zodat ze weer energiek en gelukkig door het leven kunnen gaan. Naast persoonlijke ontwikkeling richt ook mij ook op teamontwikkeling, want ook daar valt vaak nog veel winst te behalen is mijn ervaring.

We leven in een Nieuwe Tijd, een tijd van grote transities. Mensen en organisaties zijn op zoek naar zichzelf, naar hun essentie. Wat beweegt hen, waar staan ze voor en welke waarden horen daarbij? De belangrijkste succesfactor hierbij is vertrouwen, vertrouwen is immers dé basis voor iedere relatie, zowel zakelijk als persoonlijk.

Werken vanuit vertrouwen vraagt om transparantie, eerlijkheid, oprechtheid, elkaar aanspreken en verantwoordelijkheid nemen. Maar vooral gaat het erom kwetsbaar durven zijn. Wees jezelf met alles wat daarbij komt kijken, ook jouw onhandige kanten. Wie alles durft te laten zien, zal ware verbinding ervaren met zichzelf een met anderen. Keer op keer zie ik dat gebeuren binnen teams wanneer mensen zichzelf openstellen en kwetsbaar durven zijn. Hoe ontspannen is ’t immers om te zien dat niemand perfect is en hoeft te zijn! Ik geniet ervan wanneer mensen meer zichzelf durven zijn en vanuit vertrouwen werken. Wat een energie komt er dan vrij, niet te geloven. Mensen ervaren meer plezier en verbinding in het werk en zijn gewoon weg gelukkiger en daar doe ik het voor!

In mijn werk richt ik mij op zowel persoonlijke ontwikkeling, als ook op team- of organisatieontwikkeling. Ik luister open naar de vraag die ik krijg van een klant en luister tussen de regels door en voel intuïtief wat wel en niet klopt in mijn beleving. Daarover stel ik verhelderende vragen en ook ga ik de kritische vragen niet uit de weg. Samen met de klant onderzoek ik het gehele systeem, want alles hangt met elkaar samen. We onderzoeken wat goed gaat en wat niet en waar dat zou aan zou kunnen liggen?

Met name het onderzoeken van onbewust patronen en drijfveren, is interessant. In mijn beleving kom je immers pas echt verder en kun je veranderingen borgen wanneer je weet waar gedrag (onbewust) vandaan komt.  Hierbij werk ik met diverse ACT® analyses: ACT®-Individueel, ACT®-Team en ACT Burn-out.  Dit zijn tools die inzicht geven in de kwaliteiten en uitdagingen met mensen en teams en waar onbewuste drijfveren vandaan komen.

Daarnaast werk ik met Familie- en Organisatie Opstellingen, omdat mensen of teams soms vastlopen en geen idee hebben, hoe ze verder moeten. Ze hebben geen idee aan welke knop ze moeten draaien om het systeem weer vlot te trekken. En juist dan bieden Familie- of Organisatie Opstellingen uitkomst. 

Wat klanten zeggen

Training & Coaching

Teamontwikkeling

Haal jij het beste uit jouw team of herken je nog veel van onderstaande punten?

 • We maken onvoldoende gebruik van elkaars kwaliteiten.
 • We kennen elkaar niet echt goed binnen het team (kwaliteiten en valkuilen).
 • We geven elkaar niet echt (gemakkelijk) feedback.
 • Onze vergaderingen verlopen weinig effectief (veel discussie en weinig keuzes gemaakt).
 • We zijn niet echt open en eerlijk naar elkaar.
 • Mensen vinden het moeilijk om de directeur tegen te spreken.
 • We zeggen wel ‘ja’  tegen elkaar, maar doen ‘nee’ .
 • De ‘drive’ ontbreekt binnen onze organisatie.
 • We hebben geen idee waar we als organisatie voor staan en waar we heen willen.
 • We weten niet goed wat ons team kan bijdragen.
 • We weten niet echt of ons team in balans is en de juiste mix van mensen heeft.
 • Mensen zitten niet echt op de juiste plek binnen onze organisatie.
 • Niemand bekend echt kleur binnen ons team.

Herken je veel van bovenstaande punten, dan valt er veel winst te behalen voor jullie als organisatie of team. Gun jezelf en elkaar dan een teamtraining met ACT®.

ACT®-Team geeft inzicht in de manier waarop het team zijn taken uitvoert, samenwerkt, beslissingen neemt en conflicten oplost. Teamleden krijgen meer inzicht in elkaar en elkaars manier van denken en handelen. Ook maakt de ACT® Team analyse helder wat de kracht van het team is, maar ook het ontwikkel potentieel (wat kun je van wie leren binnen het team) en of het team in balans is. Als er geen balans is, kan deze met behulp van de meetresultaten hersteld worden. Mensen krijgen weer energie en de organisatie of het team wordt weer vitaal.

In slechts 3 dagen maak je echte doorbraken met het team: samenwerken wordt weer leuk en ontspannen en jullie komen met elkaar verder dan alleen. En mocht nu blijken dat er zeer hardnekkige patronen binnen het team spelen, dan kunnen we ook werken met Organisatie- of Teamopstellingen.

Coaching

Stel jezelf eens voor dat je vanuit vrijheid kunt kiezen, dat niets of niemand je in de weg staat, wat zou je dan doen? Welke keuzes zou je maken? Eén ding weet ik zeker, je zult de juiste keuzes maken. Keuzes waar jij blij van wordt en waardoor je in je kracht komt te staan. Sta je niet in je kracht of ervaar je misschien wel stress (niet zo gek in deze tijd), gun jezelf dan coaching. Coaching is voor veel vragen geschikt.

Veel voorkomende coachvragen zijn:

 • Wat vind ik echt leuk? Waar ligt mijn passie?
 • Wat wordt mijn volgende stap in werk?
 • Waar ben ik nu echt goed in?
 • Hoe blijf ik dicht bij mijzelf?
 • Doe ik wel de juiste dingen? 
 • Hoe creëer ik meer tijd voor mijzelf?
 • Maak ik wel de juiste keuzes?
 • Wat vind ik nu echt belangrijk?
 • Wat maakt dat ik steeds die promotie misloop? 
 • Hoe kan ik meer handelen vanuit mijn gevoel?
 • Hoe kan ik meer handelen vanuit vertrouwen?
 • Hoe word ik directer in mijn communicatie?
 • Hoe kan ik mijzelf beter profileren?
 • Wat houdt mij tegen bepaalde keuzes te maken? 
 • Hou om te gaan met belemmerende patronen?
 • Hoe ontwikkel ik meer zelfvertrouwen?

In coaching werk ik met ACT®-Individueel. Met deze tool leer je jezelf in korte tijd kennen; jouw kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Je leert wat natuurlijke kwaliteiten van jezelf zijn, maar ook welk gedrag je jezelf in de loop der jaren hebt aangeleerd. Ook ontdek je wat jou energie kost en juist energie oplevert. Daarnaast ontdek je belemmerende patronen van jezelf en hoe je hier anders mee om kunt gaan. Kortom, coaching met behulp van ACT® geeft je veel handvaten om met jezelf aan de slag te gaan, maar mocht het nu zijn dat je toch tegen bepaalde patronen aan blijft lopen, dan kunnen we gaan werken met Familieopstellingen. Beide methoden gebruik ik immers naast elkaar in coaching.

Na de coaching zit jezelf niet langer in de weg, maar heb je plezier in wie je bent en wat je doet. Je zult weer stralen en bruisen van de energie.  

Familie & Organisatie Opstellingen

Familieopstellingen als oplossing voor vastzittende patronen

Je wilt werken aan jezelf, omdat je merkt dat het niet altijd gaat zoals je wilt en daar voel je je niet goed bij. En toch lukt het je maar niet om het aan te pakken. Je weet niet precies waar het niet goed gaat, aan welk knopje je moet draaien? Herken je dat?

Als je dit herkent en je wilt heel graag verder, dan biedt het werken met familieopstellingen uitkomst. Een familieopstelling laat ons zien wat de onbewuste oorzaak is achter ons gedrag. Een opstelling kun je zien als een ruimtelijke uitbeelding van een systeem (een familie, team of organisatie) waar je deel van uit maakt. Het is alsof je een machine open schroeft en je inzicht krijgt hoe het systeem er van binnen uitziet: wat de onderdelen zijn en hoe deze wel of niet met elkaar verbonden zijn. Je krijgt inzicht in waarom het systeem niet meer zo goed functioneert. Met behulp van opstellingen kun je er weer voor zorgen dat alles zijn juiste plek krijgt, waardoor het systeem geheeld kan worden en belemmeringen verdwijnen. 

Wat zijn vragen die je kunt inbrengen in een familieopstelling?

 • Ik weet waar ik heen wil met mijn werk, maar het lukt mij maar niet om concrete stappen te zetten? Wat houdt mij tegen?
 • Ik voel me altijd zo verantwoordelijk, hoe kan ik daar anders mee omgaan?
 • Hoe vind ik meer rust in mezelf?
 • Waarom lukt het mij niet om dicht bij mijzelf te blijven en mijn eigen plek in te nemen in het leven?
 • Waarom voel ik me boos of verdrietig wanneer ik bij familie ben?
 • Waarom voel ik me vaak eenzaam of alleen en mis ik verbinding met de mensen om mij heen?
 • Waarom maak ik mijzelf altijd zo klein en ben ik zo onzeker?
 • Hoe komt het dat ik steeds tegen dezelfde problemen aan loop?

Maar hoe werkt dan een familieopstelling?

Als je een familieopstelling doet, dan hoeven daar niet perse jouw familieleden bij te zijn. Er wordt immers gewerkt met representanten uit de groep die iets of iemand uit jouw systeem vertegenwoordigen, bijvoorbeeld: vader, moeder. kinderen, jijzelf of thema’s die spelen. 

Deze representanten geef jij zelf vanuit jouw gevoel een plek in de ruimte. De representanten letten, terwijl ze opgesteld worden, op veranderingen in hun lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens. De opstelling komt als het ware tot ‘leven’ doordat de representanten informatie geven over hun gevoelens en over de eventuele neiging om te bewegen tot een punt waar het goed voelt. Hierdoor wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar. Wanneer een juiste plek voor alle leden uit het systeem is gevonden, kan de inbrenger van de vraag zelf in de opstelling gaan staan en zijn/haar eigen plek binnen het systeem innemen en gaan ervaren.

Oude verstrikkingen en patronen worden op deze manier losgelaten en nieuwe gezonde beelden worden geïntegreerd. En dit proces is altijd zeer helend. Vaak komen inzichten tijdens of vlak na een opstelling, maar ook kunnen deze (veel) later komen en is er meer integratietijd nodig.

Opstellingen kun je één op één doen of in een groep

De methode van opstellingen kun je op veel manieren inzetten: voor persoonlijke ontwikkeling middels individuele opstellingen of via familieopstellingen in een groep. Maar ook is het toepasbaar voor loopbaan vraagstukken, marketing vraagstukken, teamontwikkeling of organisatieontwikkeling. Maar wat is het verschil tussen een individuele opstelling (één op één) en een opstelling in een groep (familie, team of organisatie)?

Wat is een individuele opstelling?

Individuele opstellingen zijn opstellingen die ik gebruik tijdens coaching. Er wordt niet gewerkt met representanten, maar met bijvoorbeeld vloerankers (gekleurde matjes) in de ruimte die staan voor de diverse personen of thema’s. Vervolgens vinden ook daar verschuivingen en dialogen plaats en worden op deze manier patronen zichtbaar en worden inzichten verkregen. Ook kan gewerkt worden met een tafelopstelling, waarbij gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld poppetjes die op tafel worden neergezet en waarmee verhoudingen en patronen helder worden. 

Wat is een groepsopstelling?

Bij een groepsopstelling werk je dus met representanten uit de groep waar jij onderdeel vanuit maakt. En dit kan dus een familie zijn, maar ook een team of organisatie. Een team- of organisatieopstelling brengt dus het team of de organisatie in beeld. Deze opstellingen kunnen de dynamiek verhelderen binnen een (management) team of organisatie als geheel inclusief stakeholders. Zo kunnen blokkades in die systemen worden opgeheven, waardoor systemen weer gezond kunnen gaan functioneren.

Mogelijke vraagstukken in een team of organisatie

 • Waarom vindt er altijd zoveel discussie in ons team plaats en komen we maar niet tot de kern?
 • Wat maakt dat we elkaar zo moeilijk feedback geven?
 • Waarom heerst er zoveel wantrouwen binnen onze organisatie?
 • Wat houdt het succes van ons bedrijf tegen?
 • Waarom vertrekken er bij ons zoveel leidinggevenden?
 • Waarom lijkt die ene vacature bij ons bijna niet in te vullen?
 • Wat maakt dat we onze visie steeds niet helder krijgen?
 • Waarom is er zoveel weerstand binnen onze organisatie voor de nieuwe visie?

Kaartenset

Vanuit Nieuwe Tijd heb ik een kaartenset gemaakt met 18 prachtige foto’s en bijpassende gedichten. Ik gebruik deze kaarten in mijn werk om mensen te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Mensen leggen zichzelf nogal eens beperkingen op, waardoor ze niet meer vrij in het leven staan. Daar gaan ook de gedichten over. Voorheen verkocht ik deze kaartensets en steunde ik daarmee War Child. De kaartensets zijn alleen uitverkocht en niet langer leverbaar uit voorraad. Mocht je ze toch willen bestellen, dan kan dat nog wel, alleen zullen ze op maat gedrukt moeten worden. Bel gerust voor meer informatie 06-21228540 of mail naar diana@nieuwetijdtraining.nl