Over Diana

Fotostudio GJ Vlekke/Fotovak B.V. Tel 0031174241537Ik ben trainer, coach, spreker en schrijver. In al mijn rollen ben ik erop gericht om mensen in hun kracht te zetten, zodat ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Ik geloof dat je altijd en overal jezelf kunt zijn, ongeacht de rol of functie die je vervult en de context waarin je je begeeft. Dat heb ik zelf aan den lijve ondervonden. Tot mijn 30e leidde ik een leven dat niet echt bij mij paste. Een auto-ongeluk bracht daarin verandering. Het was letterlijk een wake-up call die mij stil zette bij de vraag wie ik was en wat ik wilde. Sindsdien voel ik haarfijn aan wanneer ik wel of niet mijn hart volg. Ik heb leren luisteren naar signalen, signalen die mij op mijn pad houden. Het is letterlijk een kracht van mij geworden die ik nu inzet in mijn werk om mensen te helpen dicht bij zichzelf te blijven.

“Wie trouw is aan zichzelf, draagt bij aan een betere wereld”

Ik geloof dat als mensen dicht bij zichzelf blijven en hun hart volgen, ze meer plezier hebben en de juiste keuzes maken. Succes is dan gewoon een logisch vervolg! En dit geldt niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor het bedrijf waar ze werken. Iedereen wordt daar namelijk beter van.

We leven in Nieuwe Tijd, een tijd van grote transities. Organisaties zijn aan het veranderen en zijn zich bewuster van hun rol in de maatschappij en de veranderende behoeften van klanten en medewerkers. Medewerkers zoeken zingeving en willen bijdragen aan de maatschappij en zoeken organisaties die daarbij passen.

Hoe creëer je binnen jouw organisatie nu een cultuur waarin je met elkaar hetzelfde doel nastreeft en mensen intrinsiek gemotiveerd zijn en van nature die extra stap zetten om dat doel te realiseren? Een dergelijke cultuur vraagt om een werkomgeving waar mensen zich veilig voelen en waar veel onderling vertrouwen aanwezig is. Vertrouwen is immers dé basis voor iedere relatie, zowel zakelijk als persoonlijk.

Zo’n cultuur creëren, vraagt ander leiderschap ‘Dienend Leiderschap’! Wat betekent congruent en integer zijn, werken vanuit een lange termijn visie, uitgaan van duurzame relaties, vertrouwen geven, helder en transparant communiceren, open staan voor feedback, mensen verantwoordelijkheid geven en een omgeving creëren waar mensen mogen leren en fouten mogen maken. Naast Dienend Leiderschap, komt ook Persoonlijk Leiderschap centraal te staan. Het gaat om het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheden en tegelijkertijd om het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dus ook van medewerkers worden andere kwaliteiten gevraagd als bijvoorbeeld elkaar aanspreken, verantwoordelijkheid nemen, pro-activiteit, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid. Veelal is er sprake van een echte cultuurverandering wanneer organisaties vanuit vertrouwen gaan werken. 

Als transitiemanager help ik organisaties deze transitie te maken, waarbij ik mijn ervaring als trainer, coach en consultant gecombineerd toepas.

 Veel organisaties ontdekken momenteel de winst van vertrouwen. Ze realiseren zich dat werken vanuit vertrouwen niet alleen een plezierige manier van werken is, maar dat het ook nog eens zorgt voor betere resultaten. Vanuit vertrouwen presteren organisaties beter op het gebied van omzet, productiviteit, samenwerking en innovatie. In organisaties waar vanuit vertrouwen gewerkt wordt, werken mensen beter samen en communiceren zij open naar elkaar. Veelal zijn verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd en zijn er korte communicatielijnen. Mensen zijn gewend elkaar feedback te geven en elkaar aan te spreken op afspraken en resultaten. Ook zie je in organisaties waar veel vertrouwen is, een grote veranderbereidheid en mensen zijn zeer betrokken bij hun werk en de organisatie. Ze doen gemakkelijk een extra stap als dat nodig is. Dit alles heeft te maken met het feit dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. 

Wat klanten zeggen