image-2015-05-11Als ik eerder aan vertrouwen dacht, gingen mijn gedachten al snel uit naar thema’s als verbeterde communicatie en samenwerking, grotere arbeidsvreugde en betrokkenheid en ga zo maar door. Ik legde nooit direct de link naar meer winst. Het boek ‘The Speed of Trust’ van Stephen Covey bracht daarin verandering. Hij stelt letterlijk dat door het vertrouwen te verhogen binnen organisaties, de snelheid verhoogd wordt en de kosten omlaag gaan. Per saldo resulteert dat in meer winst voor organisaties. Een simpel en tegelijkertijd helder verhaal vind ik. Hoeveel tijd en geld wordt er immers niet besteed aan overmatige controle en beheersing. Bijvoorbeeld bij fusies en overnames door haalbaarheidsonderzoeken, het schrijven van rapporten en nota’s, afstemming tussen directies, sessies met medewerkers et cetera.Hetzelfde geldt natuurlijk voor veranderprocessen als bijvoorbeeld reorganisaties, bezuinigingen of invoering van Het Nieuwe Werken. Dit soort processen zullen meer ‘Lean en mean’ zijn wanneer er meer vertrouwen aanwezig is. En daarmee kun je als organisatie dus veel kosten besparen en dan laten we nog buiten beschouwing de winst van betere prestaties van medewerkers. Vanuit mijn bedrijf Nieuwe Tijd Training & Coaching spreek ik veel met relaties over het feit dat we ons begeven in een nieuwe tijd die om andere waarden vraagt: Transparantie, Duurzame relaties en verbinding, Integriteit en Vertrouwen. Een aantal van deze waarden hebben een directe link met vertrouwen. Het thema vertrouwen had dus al mijn aandacht, maar nu ben ik mij er nog verder in gaan verdiepen. Ook omdat ik ‘The Speed of Trust’ te veel vond focussen op alleen het gedrag van mensen in organisaties en ik juist geïnteresseerd ben hoe je met een gehele organisatie de slag kunt maken naar meer werken vanuit vertrouwen. Dus laat je vooral inspireren door onderstaande lijst met interessante titels.

boeken vertrouwen (1)

“Wantrouwen is verspilling van energie”

 

 

 

 

 

 

 

 


Wat kun je eigenlijk onder vertrouwen verstaan?

Vertrouwen is een grondhouding, waarbij je er vanuit gaat dat mensen de beste intenties hebben, dat ze voorbij hun eigen belang gaan en doen wat het beste is voor het grotere geheel. Met vertrouwen ga je er vanuit dat iedereen in staat is verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes te maken. Integriteit speelt hierbij een belangrijke rol: doen wat je zegt en doen wat juist is (overeenkomstig je waarden en opvattingen). Dat gaat ook over congruent zijn (doen waar je voor staat), waardoor je geloofwaardig bent en helder. Daarnaast is het belangrijk om te bezien of mensen de capaciteit en competenties hebben om resultaten te boeken en een trackrecord op te kunnen bouwen. Daarmee groeit immers ook je geloofwaardigheid en het vertrouwen dat mensen in je hebben. Transparant zijn in je communicatie en handelen vind ik daarmee essentieel. En dat gaat wat mij betreft ook over het open en eerlijk feedback geven aan elkaar en elkaar aanspreken op resultaten. Des te transparanter de communicatie is binnen organisaties, des te meer vertrouwen er ontstaat en tegelijkertijd zorgt meer vertrouwen ook voor meer transparantie!

“Succes zonder vertrouwen bestaat niet”

 

Vertrouwen is een hot issue voor organisaties

Veel organisaties ontdekken momenteel de winst van vertrouwen. Ze realiseren zich dat werken vanuit vertrouwen niet alleen een plezierige manier van werken is, maar dat het ook nog eens zorgt voor betere resultaten (in de breedste zin van het woord). Een organisatie die dat letterlijk meet en daarover veel publiceert is ‘A Great Place To Work’. In hun definitie (waar ik het overigens zeer mee eens ben) is een Great Work Place een organisatie waar medewerkers vertrouwen hebben in de mensen voor wie ze werken, trots zijn op wat ze doen en plezier hebben met collega’s met wie ze samenwerken. Dat een Great Work Place zijn naast leuk, ook gewoon meer opbrengt, blijkt wel uit het volgende feit.

Aandelenportefeuilles van Great Work Places blijken namelijk (in de periode 1997-2012) 366% rendement te hebben behaald, vergeleken met Russell 3000 Index van 102,23% en de S&P  500 index van 93,13%. Dat lijkt mij bewijs genoeg (als je al bewijs nodig hebt). 

 Voor wie meer ‘bewijsmateriaal’ en toeService Profit Chainlichting wil: Trendrapport Great  Place to Work 2014-2015, Whitepaper ‘Vertrouwen: De sleutel tot Goed  Werkgeverschap (Great Place to Work), Het verborgen potentieel van  werken Nederland (Effectory 2015), Principes van Hartelijk Organiseren  door Michel Cobben, Hendrik de Jonckheer en Koen Lim, Employee  Engagement Trends Report 2015 (Quantum Workplace). En zie voor  meer interessante artikelen www.retentie-management.com en  www.gallup.com. 

 Het is wat mij betreft ook de essentie van de Service ProfitChain, een  model wat al lang gebruikt wordt. Als medewerkers binnen organisaties  tevreden zijn en  loyaal, dan heeft dat direct een positief effect op de  klantloyaliteit en uiteindelijk natuurlijk op de groei en winstcijfers.

 

Waarom is vertrouwen zo belangrijk is deze tijd?

Zoals ik al eerder aangaf, presteren organisaties die een  organisatiecultuur vol vertrouwen hebben, duidelijk beter dan hun concurrenten. Mensen werken beter samen en communiceren open  naar elkaar. Veelal zijn verantwoordelijkheden laag in de organisatie  belegd en zijn er korte communicatielijnen. Mensen zijn gewend elkaar  feedback te geven en elkaar aan te spreken op afspraken en resultaten. Ook zie je in organisaties waar veel vertrouwen is, een grote veranderbereidheid en mensen zijn zeer betrokken bij hun werk en de organisatie. Ze doen gemakkelijk een extra stap als dat nodig mocht zijn. Dit alles heeft te maken met het feit dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. Mensen worden immers niet gemotiveerd door een hoger salaris of extra bonussen, maar intrinsiek door (punt 1 t/m 3 komen uit Drive van Daniel H. Pink):

  • meer vrijheid en autonomie in het werk
  • hun talenten verder te kunnen ontwikkelen
  • purpose gedrevenheid: medewerkers in deze tijd willen een bijdrage leveren en zoeken organisaties die dezelfde waarden en idealen nastreven
  • sociale betrokkenheid: medewerkers willen graag ergens bij horen, zich verbonden voelen (het ‘familie’ gevoel)

 

“Wees de verandering die je graag bij anderen ziet”

 

Hoe krijg je meer vertrouwen binnen organisaties?

Het is mooi om te weten dat vertrouwen binnen organisaties veel oplevert, maar hoe bouw je nu een organisatie waarin gewerkt wordt vanuit vertrouwen? En hier komt voor mij het leukste gedeelte, omdat hier mijn kracht zit en mijn passie in het werken met mensen en organisaties. Ik heb een werkwijze ontwikkeld (die uiteraard maatwerk zal zijn per organisatie) om vertrouwen binnen organisaties te kunnen vormgeven, welke begint met een scan waarmee je meet hoe de organisatie ervoor staat als het gaat over vertrouwen. De analyse is gebaseerd op een vragenlijst die iedereen binnen de organisatie digitaal kan invullen. De vragen gaan over zaken als communicatie, samenwerking, duurzame relaties, innovatie, kwaliteit leiderschap & medewerkers, resultaatgerichtheid, visie & missie en inspiratie & motivatie. Wanneer je als organisatie de scan invult, krijg je een beeld van wat de belangrijkste verbeterpunten zijn voor je organisatie. De rapportage geeft tal van inzichten terug die van belang zijn om de organisatie naar een hoger plan te tillen, waaronder:

  • Verschillen in resultaten tussen leidinggevenden en medewerkers
  • Verschillen tussen afdelingen
  • Verschillen in totaal maar ook bezien per categorie

Wil je meer hierover weten, bel 06-21228540 of mail diana@nieuwetijdtraining.nl